Adrià Pujol Cruells

Adrià Pujol Cruells (Begur, 1974) és antropòleg i escriptor. Actualment s’encarrega de la museografia del Museu d’Etnologia de Barcelona, tasca que compagina amb la docència. Escriu en diversos mitjans i ha traduït obres de Claude Lévi-Strauss, Louis Calaferte i Georges Perec. A L’Avenç ha publicat la seva versió al català de L’Eclipsi, de Georges Pêrec, i Els barcelonins.