Katherine Mansfield

Katherine Mansfield (Wellington, Nova Zelanda, 1888-Fontaineblau, França, 1923) se’n va anar de molt jove a estudiar violoncel a Londres, on va entrar en contacte amb el grup de Bloomsbury. Va tenir una vida breu i agitada, amb diverses relacions tant amb homes com amb dones. Va viure també a Itàlia, Suïssa i França, on morí de tuberculosi als 35 anys. És autora de nombrosos relats, diaris i poemes (alguns dels quals publicats després de la seva mort), entre els quals sobresurten els reculls Bliss i La Garden Party, que en fan una de les contistes més importants del segle XX. L’Avenç va publicar el 2011 En una pensió alemanya, en traducció d’Anna Llisterri.