Alfred Sargatal

Alfred Sargatal Plana (Hostalets de Bas, 1948) ha ensenyat llengua i literatura catalana fins a la seva jubilació el 2008. Paral·lelament a l’activitat docent ha col·laborat en la premsa, ha assessorat editorials, ha contribuït a la fundació d’empreses editorials i ha traduït diverses obres literàries, tant en prosa com en vers.

Paral·lelament a l’activitat docent, ha col·laborat en la premsa, ha assessorat editorials, ha contribuït a la fundació d’empreses editorials i ha traduït diverses obres literàries, tant en prosa com en vers. Entre els autors que ha traduït, cal esmentar Gérard de Nerval, T. S. Eliot, Pierre-Jean Jouve, Saint-John Perse, William Faulkner, Marguerite Yourcenar, Albert Cohen, Alfred Jarry, Henry James, e.e. cummings, etc., per a diverses editorials i revistes.