Susanna Rafart i Coromines

Susanna Rafart i Corominas neix a Ripoll (el Ripollès) l’any 1962. Cursa els estudis universitaris de Filologia Hispànica i Filologia Catalana a la Universitat Autònoma de Barcelona i es llicencia en totes dues especialitats els anys 1985 i 1992, respectivament.
A cavall d’aquestes dues carreres aconsegueix una plaça de professora agregada de Llengua i Literatura Espanyoles per oposicions lliures, i finalment és destinada a l’IES Jaume Salvador i Pedrol de Sant Joan Despí on exerceix de professora durant els anys compresos entre 1989 i 2001, amb el càrrec de Cap de Departament de Llengua i Literatura Castellana. S’inicia de ben jove a la poesia, i també ha conreat la narrativa. A banda de la creació, en l’actualitat, Susanna Rafart també exerceix la crítica literària en diverses publicacions. És col·laboradora habitual del diariAvui i de la revista literària Caràcters i, des de l’any 2004, forma part del seu consell editorial. També escriu a la Revista de Girona. Així mateix participa com a tertuliana en programes de ràdio de les cadenesCatalunya Cultura i Catalunya Ràdio. Des de fa anys, compagina la crítica periòdica amb l’organització de projectes culturals, per exemple a la Residència d’Investigadors de Barcelona, i participa regularment en taules rodones, congressos, i festivals poètics. Ha realitzat treballs amb artistes plàstics com Ramon Ballester, Adrià Creus Boix o el fotògraf Toni Vidal, i esporàdicament ha conreat la pintura.