Bon Brown (Black Panther Party) a Barcelona

Bob Brown antic líder dels Panteres Negres de Xicago visita Barcelona aquest divendres per parlar-nos de l’experiència del Partit Pantera Negra per l’Autodefensa.

Llegir en Català