Jordi Valls descobreix L’illa Misteriosa a Sabadell

Els poemes sempre compromesos i punyents de Jordi Valls arriben a Sabadell.

Jordi Valls construeix a L’illa misteriosa un seguit d’imatges d’una gran força, de vegades escenes que semblen  gairebé manllevades del teatre o del cinema per la seva visualitat extrema. Valls analitza també com mai la funció social del poeta i se’ns defineix, potser encara amb més claredat, com un gran poeta amorós amb un estil diferent i de gran impacte.

Sóc dins del fang
que es deixa masegar pels teus forts dits.
Ja no sé la diferència entre viure’t i viure’m.

Editorial Meteora