L’amistat és un tapís que teixirem a la Claret

Per teixir el tapís de l’amistat ens hem buscat tres teixidores d’excepció:

1. La Teixidora en Cap, Victòria Cardona (que és la que ha teixit amicalment el tapís)

2. La Teixidora Padrina, Maria Carme Roca (que ens explicarà amicalment les filigranes del tapís)

3. La Teixidora Inductora, M. Dolors Sàrries (que us oferirà amicalment el tapís per si el voleu comprar)

Us podem assegurar que, amb aquestes tres teixidores, acabarem tots TAN AMICS.

InvitTeixintTapisAmistat

Editorial Meteora