Polititzacions del malestar a Mallorca

POLITITZACIONS DEL MALESTAR
converses sobre participació i política cultural

El 26 de gener a les 19:30 a la sala d’actes de la Misericòrdia. Amb la presència de Laia Manonelles i Tania Alba, presenten i moderen el debat Tupa Rangel i Jordi Martínez.

Raig Verd Editorial