Aleksandr Bogdànov

Aleksandr Bogdànov va ser un metge, científic, filòsof, economista,
teòric cultural i revolucionari. Va ser impulsor i líder teòric del
moviment artístic proletari conegut com Proletkult, una federació
d’associacions culturals locals i d’artistes d’avantguarda que es va
alçar simultàniament amb la revolució soviètica. Com a escriptor
va ser un dels pioners i fundadors de la ciència-ficció i precursor de
la cibernètica amb la novel·la Estrella Roja, escrita l’any 1908 i que
ha esdevingut un dels clàssics del gènere. A la novel·la Proletkult,
el col·lectiu italià Wu Ming reconstrueix els passatges centrals de
l’agitada i intensa biografia de Bogdànov, que va superar qualsevol
ficció.