Carles Gerhard i Hortet

Carles Gerhard i Hortet va néixer a Valls el 1928, en una família, d’origen suís i alsacià per part paterna, dedicada a l’exportació de vi. El seu oncle era el reconegut compositor Robert Gerhard. Fill de Carles Gerhard Ottenwälder, diputat de la Unió Socialista de Catalunya al Parlament de Catalunya i comissari de la Generalitat al monestir de Montserrat durant la guerra civil, s’exilià amb la seva família a França el 1939. Després de l’inici de la Segona Guerra Mundial i de l’ocupació alemanya de França, la família Gerhard es refugià a Suïssa, d’on era originari l’avi patern. Carles Gerhard cursà els estudis a Zuric i es llicencià com a enginyer químic a l’Escola Politècnica Federal. L’any 1951 la família emigrà a Mèxic, on ell va treballar, fins a la seva jubilació el 1995, en diverses empreses multinacionals del ram químic tèxtil. Un cop jubilat, va traduir al castellà l’obra de Quintilià, la Institutio Oratoria, per a la “Bibliotheca Scriptorum Graecorum et Romanorum” de la Universidad Nacional Autónoma de Mèxic. Ha seguit residint a la Ciutat de Mèxic amb la seva família fins a la seva mort, l’octubre de 2014. L’Avenç ha publicat el 2013 les seves memòries, amb el títol Dues guerres i un exili.