Carlota Coll

Carlota Coll Gutièrrez (Barcelona el 1992) està vinculada a l’activisme en l’educació en el
lleure i els casals de joves. Actualment és activista feminista, educadora sexual i membre fundadora de la cooperativa Mandràgores. Té estudis de Ciències ambientals i de Facilitació de grups en la metodologia del Treball de processos. Coautora del conte La diversitat és divertida (2020) i del joc eròtic Voluptas (2020).