Cinzia Arruzza

Cinzia Arruzza és professora associada de filosofia de la New School for Social Research de Nova York. Va ser una de les principals organitzadores de la Vaga Internacional de Dones als Estats Units. És autora de Le relazioni pericolose. Matrimoni e divorzi tra marxismo e femminismo (2010).