Cristian Carrer

És psicòleg social i autor de diversos estudis sobre assetjament escolar per motius d’orientació sexual, identitat i/o expressió de gènere, com LGTBI-fòbia entre infants i adolescents: una problemàtica social a resoldre (2019), escrit amb Francisca Cifuentes. És coordinador tècnic de l’Observatori contra l’Homofòbia i membre del grup d’investigació Fractalitats en Investigació Crítica (FIC)