David Acebey

És fotògraf, artesà del cuir, ajudant de manobre, guionista, docent universitari i mil oficis més, però sempre un narrador que s’ha mantingut a l’ombra. Té més d’una desena de llibres publicats, també més de deu de premis en concursos literaris, fotogràfics i audiovisuals. Traduït a 8 idiomes la seva obra també ha estat inclosa en estudis acadèmics i antologies narratives diverses. Actualment es dedica al treball artesà del cuir per a poder finançar la seva addicció a la paraula escrita.