Eugeni Rodríguez

(l’Hospitalet de Llobregat el 1965) té estudis en Dret per la UB. És autor del llibre Dels drets a les llibertats. Una història política de l’alliberament GLT a Catalunya (2008), escrit conjuntament amb Joan Pujol. Militant del FAGC des del 1985, actualment és president de l’Observatori contra l’Homofòbia de Catalunya.