Franz Fanon

(Martinica, 1925 – Maryland, EUA, 1961)

Revolucionari, psiquiatre, filòsof i escriptor. La seva obra va ser de gran influència en els moviments i teòrics revolucionaris dels anys 1960 i 1970. A finals del segle XX, el seu pensament va recobrar vigència en els camps dels estudis postcolonials, la teoria crítica i el marxisme.

Fanon és conegut com un pensador humanista existencial radical en la qüestió de la descolonització i la psicopatologia de la colonització. Va donar suport a la lluita algeriana per la independència i va ser membre del Front d’Alliberament Nacional d’Algèria. La seva vida i les seves obres, principalment Els condemnats de la terra, han servit de base teòrica als moviments d’alliberament anticolonialistes durant més de quatre dècades.