Heinrich von Kleist

Heinrich von Kleist (1777–1811), poeta, narrador i dramaturg va convertir la seva vida en un manifest del moviment romàntic. Nascut en el si d’una familia de casta militar, va participar en la lluita contra l’ocupació napoleònica. Va conjugar una vida d’acció amb la formació intel·lectual, estudiant dret i filosofia i treballant a la cancelleria de d’estat. Fruit de la seva experiència agitada són les seves obres, com la novel·la Michael Kohlhaas(1810, publicada a L’Avenç el 2013 en traducció de Jaume Creus)i les obres dramàtiques –gènere pel qual és més conegut– El càntir trencat i Pentesilea.