Joan-Lluís Marfany

Joan-Lluís Marfany (Barcelona, 1943) és doctor en filologia catalana i professor de llengua i literatura a la Universitat de Liverpool (Anglaterra). Ha col·laborat en nombrosos mitjans de comunicació, revistes especialitzades (Serra d’Or, Els Marges, Recerques, L’Avenç, Past&Present, Social History) i llibres col·lectius, i és autor dels llibres Aspectes del modernisme (1975), La cultura del catalanisme (1995), La llengua maltractada (2001) i, el 2009, publicat per L’Avenç Llengua, nació i diglòssia.