Rubén Sànchez Ruiz

Psicòleg, formador, budoka i activista feminista. Nascut a Barcelona el 21 de juliol de 1977 al barri del Carmel, va iniciar la seva vida laboral treballant en diferents barris en situació d’exclusió social. Des de fa 12 anys treballa en l’àmbit de la victimologia acompanyant dones que han patit violència masclista en la seva recuperació. Exactament els mateixos anys porta practicant Karate-Do; actualment és cinturó negre 1r dan de l’estil Shito-Ryu. En el seu procés de deconstrucció masculina permanent, l’octubre de l’any 2010 va crear el blog El dit a la nafra. Un any més tard en va compilar els millors textos i autoedità el primer llibre: Un any posant el dit a la nafra. Actualment, el blog rep una mitjana de 2000 visites cada mes. S’autodefineix com a autodidacta resilient.