Barcelona: de la necessitat a la llibertat

Barcelona: de la necessitat a la llibertat

Les classes socials al tombant del segle XXI

L'Avenç

L’Enquesta Metropolitana, encarregada i tutelada per les institucions públiques, va tenir cinc edicions, que es van dur a terme els anys 1985-86, 1990, 1995, 2000 i 2006. A través seu, s’han obtingut una sèrie de dades que cobreixen vint anys que han estat cabdals en el desenvolupament territorial i social de la Barcelona metropolitana, i que permeten reconstruir els processos de la conversió d’una societat encara molt marcada per l’etapa de la dictadura en una societat del tombant del segle XXI, que ha deixat enrere aquells temps i que s’enfronta amb altres reptes, altres crisis, altres identitats. L’etapa 1985-2006 ens marca un període amb un relat propi: el dels anys de gran creixement de la societat metropolitana, de millora de les situacions col•lectives, de disminució de les desigualtats.

  • ISBN: 978-8488839-60-2
  • 440 pàgines
  • Publicat: Març 2012
  • Dimensions: 15,5 x 23,2 cm
  • Format: Rústica amb solapes
  • Col·lecció: Sèrie Assaig
  • Gènere: Assaig
  • Preu paper: 24.00 €