El plaer de tot això i altres plaers minúsculs

El plaer de tot això i altres plaers minúsculs

El Gall Editor

Recull de pensaments aforístics a través del qual l’escriptor de Consell Joan Guasp proposa breus pensades per tal que el lector, en un llarg païment, les expliciti, les enriqueixi i les faci pròpies, amb tots els matisos que vénguin al cas.

  • ISBN: 84-95232-06-5
  • 80 pàgines
  • Publicat: gener 2000
  • Dimensions: 19 x 13 cm
  • Col·lecció: El Cabàs
  • Gènere: Narrativa
  • Preu paper: 7.00 €