Daniel Escribano

Traductor i lector de llengua i literatura basques a la Universität Konstanz i membre d’Espai Fàbrica. Entre les seves darreres traduccions, destaca l’edició, juntament amb Àngel Ferrero, de l’antologia de James Connolly La causa obrera es la causa de Irlanda. La causa de Irlanda es la causa obrera (Tafalla: Txalaparta, 2014)”. També ha escrit sobre qüestions històriques i sociolingüístiques, entre d’altres, a les revistes Els MargesJakinUztaro i Sin Permiso