Lourdes Bigorra Cervelló

Lourdes Bigorra Cervelló (Barcelona, 1961). Llicenciada en Filologia Romànica-Francès per la Universitat de Barcelona (1984), i traductora jurada, inscrita al Registre professional de traductors i intèrprets jurats (RTIJ) de la Generalitat de Catalunya (modalitats francès-català-francès i castellà-català-castellà). És professora de Metodologia i pràctica de la traducció, francès-català i francès-castellà i de Traducció literària francès-català i francès-castellà a la Universitat Pompeu Fabra (Barcelona). Per L’Avenç ha traduït nombrosos escrits i el llibre Una tragèdia francesa, de Tzvetan Todorov (2009).