Us proposem Llegir en Català a l’escola

És reconegut el paper de l’escola com a element indispensable en la generació de gust per la lectura. En aquest sentit, darrerament, personalitats de l’àmbit de l’edició i la literatura (autores, llibreteres, editores) han reivindicat intensament la importància de la biblioteca escolar en una societat en què a les cases cada vegada hi entren menys llibres. Paral·lelament, no es pot perdre de vista que moltes llibreries són proveïdores i, sobretot, assessores i prescriptores fonamentals d’escoles, funció que també fan les biblioteques públiques.

Des de Llegir en Català volem col·laborar en aquesta tasca amb una proposta dirigida al cos de mestres i professors que els ajudi a desenvolupar aquest paper amb més oportunitats i varietat, al capdavall, amb més riquesa. A la vegada, aquesta proposta també vol ser una eina per a llibreries, biblioteques i altres prescriptors a l’hora de recomanar obres que normalment queden fora del circuit escolar.

Així, a Llegir en Català a l’escola hem seleccionat per a cada etapa educativa títols dels nostres segells que creiem que poden ser interessants per diversos motius. A banda de la informació general sobre l’obra, oferim una fitxa amb indicacions i propostes concretes per a l’aula (informació complementària, material d’ampliació, idees d’activitats, etc.) que amplien i enriqueixen la lectura.

Esperem que tot plegat contribueixi a la tasca que tots duem a terme perquè els infants i joves vulguin llegir en català a l’escola (i a tot arreu).