Franz Kafka

Franz Kafka (Praga, 1883 – Kierling, Àustria, 1924) fou un escriptor txec en llengua alemanya fi ll d’una família de comerciants de la minoria jueva de Bohèmia. Es va doctorar en Dret i ha esdevingut un dels escriptors més infl uents i representatius del segle . Tal com afi rma Joan Miquel Oliver al pròleg de La metamorfosi editada per Sembra Llibres, «no s’ha de saber res per a entendre la seva literatura sorprenent, enigmàtica i plena de fantasia. El seu llenguatge és senzill, directe». La síntesi entre l’absurd, la ironia, la lucidesa i l’originalitat de la seva obra li han atorgat una posició gairebé mítica en la cultura universal.