El nou mapa català

La irrupció de noves microeditorials està variant el vell mapa de l’edició catalana creat el 2006 quan La Caixa, que havia acudit en auxili de Grup 62, entra en un negoci que no és el seu, en repartir accions amb Enciclopèdia Catalana i Planeta, i desmenteix les previsions més pessimistes. Ara, malgrat una crisi que ha reduït les vendes entre un 25% i un 30%, sorgeixen nous editors que aposten per nous autors als quals no els acovardeix el risc i proliferen noves llibreries disposades a oferir al públic aquests llibres.