Adrià Pujol Cruells

Adrià Pujol Cruells (Begur, 1974) és antropòleg i escriptor. Compagina la docència amb la recerca. Escriu en diversos mitjans i ha traduït obres de Claude Lévi-Strauss, Louis Calaferte i Georges Perec. A L’Avenç ha publicat la seva versió al català de L’Eclipsi, de Georges Perec,  per la qual va rebre el Premi Crítica Serra d’Or de Traducció 2018 i el llibre Els barcelonins.