Anna Seghers

Anna Seghers (Mainz 1900 – Berlín 1983): Escriptora i comunista, per aquest ordre, va viure des de la seva joventut condicionada per aquesta doble opció. Així, la seva obra literària desplega una evident intencionalitat política i la seva trajectòria personal és la d’una militant. Una lluitadora que es trasllada a Berlín per contribuir a la causa de la classe treballadora, que pateix 15 anys d’exili, primer a França i després a Mèxic, que torna després de la guerra per contribuir a la construcció de la República Democràtica Alemanya, que hi segueix fidel malgrat la maldissimulada decepció i que viu austerament fins als darrers dies en un piset de Berlín Est. Durant tots aquests anys és conscient que la seva millor contribució militant és fer allò que millor sap fer. Per això no pretén mai ser res més que això, una narradora compromesa i és a través de l’escriptura, ja sigui novel·la, periodisme o correspondència, que fa les seves millors aprotacions a la causa de la classe treballadora, a l’antifeixisme i a la reconstrucció nacional