bell hooks

bell hooks és una crítica cultural, una teòrica feminista i la reconeguda autora de més de vint llibres, inclosos Rock My Soul, The Will to Change, Sisters of the Yam i When Angels Speak of Love. Una oradora carismàtica, dedica el seu temps a ensenyar, escriure i donar conferències arreu del món.