Àfrica Rubiés Mirabet

Àfrica Rubiés Mirabet és llicenciada en filologia per la Universitat de Barcelona.

Ha col·laborat amb TV3 com a traductora homologada per pel·lícules, documentals i series de l’anglès al català. Ha col·laborat en el projecte de traducció de la Gran Enciclopèdia Catalana a l’anglès (en línia). Ha traduït d’articles, ponències i material en línia per a diverses institucions (Universitat de Barcelona, UOC, MNACTEC, Institut Municipal d’Història de Barcelona, Institut d’Estudis Metropolitans, Unió Europea, etc.).

Ha traduït diverses obres literàries i d’assaig de l’anglès, francès i l’Italià, al català i castellà, entre les que destaquem:  Viatge sense final, de Brian Aldiss (Pagès Editors) . Retrets i lloances, d’Orson Scott Card (Pagès Editors).  Misioneros etnógrafos, de Joan-Pau Rubiés Mirabet. (Editorial Acantilado).  Simplicidad radical, de Jim Merkel (Fundació Terra). Chopin, d’Ates Orga. (Ed. Robin Book). Pragmática, de S.C. Levinson (Editorial Teide). La acupuntura, de Jean-Pierre Kauffmann (Ed. De Vecchi)