Joan Santanach (Edició)

(Barcelona, 1973) és professor de la Universitat de Barcelona i coordinador de l’Editorial Barcino. S’ha dedicat a l’estudi de la cultura i la literatura medievals, amb una atenció especial en la figura de Ramon Llull i la transmissió de la seva obra; ha preparat diverses edicions crítiques de llibres seus, com la de la Doctrina pueril i, amb Albert Soler, del Romanç d’Evast e Blaquerna, totes dues a la NEORL. Amb Lola Badia i Albert Soler ha publicat a Tamesis Books el llibre Ramon Llull as a Vernacular Writer. També s’ha interessat per l’estudi dels llibres de cuina medievals, àmbit en el qual ha fet múltiples aportacions, incloses edicions del Llibre de Sent Soví i del Llibre d’aparellar de menjar. Ha publicat alguns estudis sobre la literatura del segle xix i l’obra de Jacint Verdaguer, i ha participat en l’edició de l’Epistolari català de Joan Miró. Actualment és comissari de l’Any Llull 2015-2016.