Miguel Pajares

Miguel Pajares és llicenciat en Ciències Biològiques i doctor en Antropologia Social. És també membre del Grup de Recerca sobre Exclusió i Control Social de la Universitat de Barcelona, on també participa en l’elaboració d’estudis europeus per al European Social Reserch Unit. Actualment és president de la Comissió Catalana d’Ajuda al Refugiat. Va ser un dels responsables de SOS Racisme, va dirigir l’estructura sindical dels CITE, Centres d’Informació per a Treballadors Estrangers, així com assessor extern del Comitè Econòmic i Social Europeu.

És també autor de Cautivas (2013), La luz del estallido (2015), Aguas de venganza (2016) i Crímenes de hambre (2018), a més de diversos llibres d’assaig i nombrosos articles publicats en revistes especialitzades i en mitjans de comunicació, que se centren en temes com la immigració, l’asil, els drets humans o la lluita contra el racisme.